[เลขที่ CAS] 73-03-0 [สูตรโมเลกุล] C10H13N5O3 [น้ำหนักโมเลกุล] 251 …
[ Cas No. ] 846589-98-8 [ สูตรโมเลกุล ] C11H14ClN.HCl [ โมเลกุล…
[ CAS No. ] 171599-83-0 [ สูตรโมเลกุล ] C22H30N6O4S.C6H8O7 […
[ หมายเลข CAS ] 27208-80-6 [ สูตรโมเลกุล ] C20H22O8 [ น้ำหนักโมเลกุล ]…
[ ลักษณะที่ปรากฏ ] ผงสีขาวเกี่ยวกับการศึกษาทางคลินิกของเซราไมด์ในโรคผิวหนัง…
[ ลักษณะที่ปรากฏ ] ผงสีเหลืองอ่อนเกี่ยวกับ Ossein Ossein เป็นอินทรีย์...