[ ชื่ออื่น ] 5,7-Dihydroxyflavone [ ที่มา ] Oroxylum indicum(L.)Vent. […
[ หมายเลข CAS ] 131-48-6 [ สูตรโมเลกุล ] C11H19NO9 [ น้ำหนักโมเลกุล ] 309…
[ Other Name ] PQQ Disodium Salt [ CAS No. ] 122628-50-6 [ สูตรโมเลกุล…
[ ลักษณะที่ปรากฏ ] ผงสีเหลืองอ่อน [ สเปค ] 99% [ ฟังก์ชั่น ] 1.…
[ หมายเลข CAS ] 43210-67-9 [ สูตรโมเลกุล ] C15H13N3O2S [ โมเลกุล…
[ หมายเลข CAS ] 22457-89-2 [ สูตรโมเลกุล ] C19H23N4O6PS [ น้ำหนักโมเลกุล…